Priser og vilkår

Priser 2020

Uger (søndag til søndag):

Lavsæson kr. 3.700 plus forbrug 
Mellemsæson kr. 4.700 plus forbrug 
Højsæson kr. 6.200 plus forbrug

Højsæson: uge 7, 16, 27 - 33 og 42, 52
Mellemsæson: uge 23, 24, 25, 26, 34. 35, 36, 51 og 1
Lavsæson: Øvrige uger.

Weekend og hverdage:

Huset kan i lavsæsonen lejes i enkelte dage og weekends (dog minimum 2 dage)

(eks vis fredag-søndag) kr. 2.200
Pr. efterfølgende dag kr. 400

 

Forbrugsudgifter (el, vand, brænde og internet):

Maj, Juni, Juli, August, September kr. 100 pr. døgn.
Øvrige måneder kr. 200 pr. døgn


Information/lejebetingelser:

Lejeperiode kan aftales udenfor ovenstående skiftedage ved merbetaling, hvis det kan lade sig gøre aht øvrige udlejningsaftaler før eller efter pågældende lejeperiode.

Udtjekning skal foretages senest kl. 12 på afrejsedagen, så kontrol af rengøring og evt ekstra rengøring kan foretages af huset, og indtjekning kan foretages fra kl. 14 på ankomstdagen.

Depositum kr. 2.000 samt lejepris og forbrugskomkostninger for sommerhus afregnes på følgende måde:

1. rate (50 %) betales senest 1 uge efter reservation er foretaget. 2. rate (50 %) betales senest 4 uger før lejemålet påbegyndes. Der kan betales via bankoverførsel eller via mobilepay til tlf. nr. 2112 8416. Først når 1. rate er modtaget og kontrakten underskrevet (tilsendt vha. NemId), kan huset anses for at være reserveret til kunden.

Efter lejeperiodens ophør tilbageføres depositum, når huset er kontrolleret for rengøring mv. Lejer kan fortryde reservationen indtil 4 uger før lejemålets påbegyndelse og hele det indbetalte beløb vil blive refunderet.

Depositum er en sikkerhed for udlejer, og efterfølgende lejere for, at huset rengøres tilstrækkeligt, at der ikke medtages husdyr, ikke ryges tobak i huset og som sikkerhed for evt ødelagte effekter, og depositum kan fradrages eller tilbageholdes helt af udlejer i tilfælde af ovenstående.

Ved afbud senere end 4 uger før lejemålets påbegyndelse, vil lejeprisen ikke blive refunderet. Depositum vil dog blive refunderet. Dette fordi at udlejer ikke med sikkerhed kan nå at få huset lejet ud igen ved afbud så sent, og derved vil miste en lejeindtægt.

Lejer kan dog i sådanne tilfælde leje huset videre til anden side og derved få sin indtægt ind, men i så tilfælde skal udlejer have nye lejers oplysninger, da det så vil være nye lejer, der hæfter for evt skader, rygning i huset, medbragte dyr osv.

Ved afbud tidligere end 4 uger før lejemålets påbegyndelse, vil både lejepris og depositum blive refunderet fuldt ud.

Bemærk venligst i relation til ovenstående, at der ikke på noget tidspunkt må ryges i huset og at der ikke må medbringes husdyr så som hund og kat mv. Vi tillader ikke fester og høj musik af hensyn til naboerne. Overtrædes dette vil depositum ikke blive refunderet pga den ekstra slitage/rengøring dette kan medføre, samt de gener rygning giver for udlejer og efterfølgende lejere.

Der kan ikke købes slutrengøring, hvorfor huset skal rengøres ved afrejse. Er huset ikke rengjort tilstrækkeligt ved afrejsen fratrækkkes der kr. 1.000 fra depositum. Se længere nede på siden, hvad tilstrækkelig slutrengøring omfatter.

Depositum tilbagebetales senest 3 uger efter endt lejemål, med mindre der jf. ovenstående er anledning til tilbageholdelse af depositum eller del deraf.

Slutrengøring. 
Inden huset forlades efter endt lejeperiode, skal følgende udføres af lejer: Støvsugning af alle rum, sofaer og senge. Opvask foretages af service der har været brugt. Skrald fjernes og lægges i grøn container der står ved enden af indkørslen i de særlige røde og grønne poser, spejle og flader tørres af, toilet og bad rengøres, vask rengøres i køkken og badeværelse, vandvarmer slukkes, radiatorer stilles på 5 grader, hvis det er i vinterperioden, eller 0 grader, hvis det er i perioden d. 1/4-1/10. Køleskab skal slukkes på indvendig termostat og døren til køleskab stå åben.

Pejs og grill tømmes for aske og lægges i den sorte askespand. Almindelig oprydning i øvrigt af huset, så det er pænt til næste bruger. 

Vejledning til at finde skraldecontainer, vandvarmer samt vedr. ovenstående fremsendes til kunden sammen med kode til nøgleboksen inden lejemålets begyndelse. Nøgle hænges efter lejeperioden retur på den aftalte plads.

Bemærk at i højsæsonen og mellemsæsonen kan huset som udgangspunkt kun lejes i minumum 1 uge ad gangen. Det kan selvfølgelig bruges mindre end en uge, men lejer vil blive faktureret for mindst en uge i denne periode.